Informatie Dierenverzorging

Hoe gaat zo’n buitenlandse stage?

Je hebt waarschijnlijk bewust voor deze opleiding gekozen. Je houdt van dieren en wil graag leren hoe je hen het beste kunt gaan verzorgen. Nadat je veel theorie hebt geleerd, wil je dit alles ongetwijfeld graag in de praktijk gaan brengen. Tijdens een stage leer je hoe het is om echt met dieren om te gaan. Wil je hem helpen? Dit kan je doen in één van de vele stageplaatsen in ons eigen land. Een ruime keuze vind je hiervoor op de website van Stichting Aequor, het kennis en communicatiecentrum voor o.a. het beroepsonderwijs. Hun website is: www.aequor.nl

Ook kun je dit proberen op de grote website van www.stagemarkt.nl. Dit is de gezamenlijke website voor stages in het beroepsonderwijs van de vele kenniscentra die meer dan veertig verschillende branches vertegenwoordigt.

Maar je zult daar waarschijnlijk niet zo veel stageplaatsen voor dierverzorging in het buitenland aantreffen. Het is ook niet eenvoudig om deze buitenlandse asielen in kaart te brengen. En bovendien is het lastig om hier bepaalde kwaliteitseisen aan vast te koppelen.

Daarom hebben wij de verschillende stageplaatsen op deze site persoonlijk geselecteerd, vaak zelf bezocht en er referenties voor aangevraagd. Ook proberen wij aan de hand van reacties van stagiaires en stagebegeleid(st)ers die ervaring hiermee hebben opgedaan, deze selectie zo goed mogelijk op peil te houden.

De uiteindelijke beslissing of je je stage in een van deze asielen mag gaan volgen, ligt altijd in handen van je eigen stagebegeleid(st)er. Overleg goed met hem of haar. Dat voorkomt misverstanden.

Welke stappen moet je nemen bij een buitenlandse stage?

1. Wat wil je?

Ga bij je zelf na, wat je verwacht van zo'n stage, maar ook wat je emotioneel denkt aan te kunnen. Bij een stage in een buitenlands asiel kun je geconfronteerd worden met situaties die je in ons eigen land niet of nauwelijks zult aantreffen.

De weinige vrijwilligers die er werkzaam zijn hebben hun handen vol aan de primaire levensbehoeften: eten, drinken en de hoogst noodzakelijke medische hulp voor de dieren. Ook de verzorging van bijv. de vacht van de dieren zal vaak behoorlijk te wensen over laten. Daar zou een mooie taak voor jou weggelegd zijn!

Je kunt dus best wel emotionele situaties tegenkomen, maar laat je daar ook weer niet teveel door afschrikken. Als je denkt dat je met dergelijke situaties om kunt gaan, zal een stage in zo'n asiel een onuitwisbare indruk op je gaan maken en zul je met een voldaan gevoel naar Nederland terugkeren.

Je zult in zo'n asiel meer voor de dieren kunnen doen, dan in een gemiddeld asiel in ons eigen land. Jouw kennis zal door de asielhouder waarschijnlijk zeer gewaardeerd worden. En dikwijls zul je er meer handelingen mogen uitvoeren dan in een gemiddeld Nederlands asiel.

Bovendien vergroot je in ruime mate je kennis en vaardigheden, hetgeen je in je latere werkzaamheden goed van pas zal komen.

Als je de vacht van een hond die daar al lang zit, weer mooi in orde kan maken, of ontstoken tandvlees bij hem of haar constateert, waardoor vervolgens de dierenarts dit weer in orde gaat maken, zul je daarna zeker door een paar dankbare hondenogen aangekeken worden.....

2. Is er nog plaats voor jou?

Het zou jammer zijn als je allerlei zaken gaat regelen en er dan later achterkomt, dat er helaas geen plaats meer is in de door jouw gewenste periode.

Stuur daarom eerst even het volgende overzicht naar ons, dan kunnen we kijken of we je in principe voor de door jou gewenste periode kunnen helpen.

Je krijgt meestal binnen een paar dagen antwoord.

De periode waarin de meeste studenten hun stage willen gaan lopen is van eind april tot juni. Als je buiten die periode je stage zou kunnen gaan lopen, heb je het meeste kans om je voorkeur-stageplaats inderdaad te kunnen vastleggen.

3. Kijk welke eisen er aan jouw stage worden gesteld.

Bekijk goed aan welke eisen een stage voor jouw opleiding moet voldoen. Uiteindelijk beoordeelt je stagebegeleid(st)er of een stageplaats in voldoende mate aan deze eisen van je school voldoet.

Wellicht kan zo'n stagebegeleid(st)er een redelijke indruk krijgen van het asiel van jouw keuze aan de hand van de website, waarvan wij per asiel de link weergeven.

Als er toch nog twijfel mocht bestaan, mag zo'n stagebegeleid-(st)er altijd contact met ons opnemen. Zie verder onder Contact.

4. Ga je alleen of met iemand samen?

Er zullen best momenten met emoties kunnen voorkomen. Dan is het prettig om daar met iemand over te kunnen praten. Daarom is het verstandig om samen met een mede-student(e) te gaan. Je moet hem of haar natuurlijk wel goed kunnen vertrouwen en de indruk hebben dat je het goed met elkaar kunt vinden.

Om met z'n drieën te gaan, geeft juist weer wat meer risico. Dan kan er immers wat tweespalt ontstaan, waardoor één van de drie het minder naar de zin kan krijgen. Overleg dergelijke afwegingen met je stagebegeleid(st)er.

5. Hoe kom je er?

Als je per vliegtuig naar je stageplek reist, adviseren wij om altijd een rechtstreekse vlucht te nemen. Dit voorkomt dat je een aansluitende vlucht mist bij vertraging van het eerste traject.

Ook zou je de keuze van de luchtvaartmaatschappij kunnen laten afhangen van de mogelijkheden en prijzen, om op de terugweg één of meerdere dieren mee te nemen naar Nederland om hier geadopteerd te worden. Deze worden dan bij aankomst op bijv. Schiphol door iemand van de stichting van je overgenomen.

Bij deze adoptie(s) zul je zeker medewerking van het asiel krijgen en je kunt hulp vragen aan stichtingen die zich hiermee bezig houden. Ook wij willen je hiermee proberen te helpen.

In enkele uren ben je in Zuid-Europa

Het is verleidelijk om snel een vlucht te boeken, omdat je denkt dat die snel duurder gaat worden. Meestal valt dat wel mee en als je eenmaal geboekt hebt, kun je in de meeste gevallen de reservering niet meer veranderen of anders tegen hoge kosten.

Doe dit dus pas als alles definitief rond is.

Soms worden deze reserveringen centraal vanuit je eigen school door de stagebegeleid(st)er geboekt.

6. Wat kun je van de locale begeleiding verwachten?

De asielhoud(st)er zal het waarschijnlijk erg waarderen dat jij helemaal vanuit Nederland naar dat asiel komt om hem of haar te helpen met het verzorgen van de dieren.

Er is immers meestal geen of nauwelijks hulp van de locale autoriteiten en ook zijn er vaak weinig vrijwilligers die een helpende hand uitsteken.

Er zijn voor het asiel geen kosten aan jouw stage verbonden, maar wij willen wel dat een aantal zaken voor jou goed geregeld zijn.

Een van de eisen die wij stellen, is dat de asielhoud(st)er of iemand anders die er vrijwel permanent is, minimaal redelijk Engels spreekt. Wij checken dit aan de hand van de email-correspondentie en/of telefonische gesprekken met zo'n asiel. Toch kan het voorkomen dat in de praktijk het praten in het Engels moeizaam gaat. Dan zal er wat meer 'handen-en-voeten-werk' nodig zijn. Dat wordt dan wat meer improviseren...

Bij de asielhoud(st)er kun je aangeven welke werkzaamheden je kunt en wil uitvoeren. Dat zal dan meer zijn dan alleen hokken schoonmaken. Ook het uitvoeren van verantwoordelijk werk is een onderdeel van de eisen die wij (en je school) aan een dergelijk asiel stellen. Indien de samenwerking niet naar wens verloopt, mag je gerust contact opnemen met je stagebegeleid(st)er of eventueel met ons. Het is echt de bedoeling dat je er veel leert en dat je je eventuele stageopdracht(en) goed kunt uitvoeren.

7. Wat moet je nu doen om een stage via ons te regelen?

Overleg eerst met je stagebegeleid(st)er. Vertel hem of haar wat je overwegingen zijn om eventueel voor een stage in het buitenland te kiezen.

Als je voor een stageplaats van deze website interesse hebt, stuur dan eerst even de voorlopige aanvraag (kijk hierboven onder 2) naar ons. Dan kunnen we zien of er in principe nog plaats is in de door jou gewenste periode. En daarover berichten wij je z.s.m. en daarbij krijg je tevens nog aanvullende algemene en specifieke informatie.

Voor vrijwel alle stageplaatsen kunnen wij je helpen aan goedkope accommodatie. Als je daar gebruik van wilt maken, zorgen wij ook voor de reservering. De betaling daarvoor moet je rechtstreeks doen op de 1e of 2e dag na aankomst. Datzelfde geldt ook voor het vervoer. Als je per vliegtuig gaat, is het verstandig om daarvoor de aanvullende informatie te lezen. Daarin staat o.a. dat bij bepaalde zeer vroege terugvluchten je niet naar de luchthaven kan worden teruggebracht (indien van toepassing, want bij diverse adressen is er geen individueel vervoer van en naar de luchthaven mogelijk).

Je kunt dan inmiddels een redelijke inschatting maken van alle kosten van vervoer, accommodatie, maaltijden en overige locale uitgaven. Misschien dat je gebruik kunt maken van een speciaal fonds. Bijv. het Leonardo Fonds. Op hun website staan diverse mogelijkheden en links naar andere instellingen. Meestal moet dit wel door de school zelf worden aangevraagd. Overleg dus met je stagebegeleid(st)er.

Een ander fonds is die van Europass. Kijk eens op:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=nl_NL

Tenslotte zul je je stage officieel moeten vastleggen. Meestal zul je daarbij dan rechtstreeks contact onderhouden met het desbetreffende asiel. En de school zal een speciale praktijkovereenkomst met jouzelf, met de asielhouder en eventueel met Aequor willen sluiten. Daar staan wij verder buiten.

8. De officiële zaken die je misschien nog moet regelen

Je moet op tijd uitzoeken welke formele zaken je voor je vertrek nog moet regelen en welke documenten je nodig hebt.

Houd er rekening mee dat het regelen van een visum voor een niet-Europees land flink wat tijd kan kosten. In principe adviseren wij je om geen werkvisum aan te vragen. Je werkt immers onbetaald en zo'n werkvisum brengt veel extra vragen en kosten met zich mee.

Bij deze site met landeninformatie vind je de gegevens over de eisen die gesteld worden per land.

Je kunt ook contact opnemen met de ambassade van het land van je keuze.

De meeste asielen hebben geen specifieke verzekering lopen voor als een stagiaire (of vrijwillig(st)er) wat zou overkomen. Kijk even goed na, of je zelf voldoende verzekerd bent bij je eigen verzekerings-maatschappij. En vraag bij hen anders nog even na, welke (polis)voorwaarden er zijn voor stagewerk in het buitenland.

Betreffende de belangrijke aspecten van (ziektekosten)verzekeringen is de volgende website ook erg nuttig om door te nemen:
a href="http://www.zorgverzekering.org/buitenland/studie-stage-in-buitenland/">http://www.zorgverzekering.org/buitenland/studie-stage-in-buitenland/

En hier wat adviezen over de veiligheid per land:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen

Hier nog een site met enkele tientallen links naar stage-gerelateerde websites:

http://www.nuffic.nl/nederlandse-studenten/studeren-in-het-buitenland/stage/handige-stagesites